Přeprava zásilek

 

V rámci pravidelné autobusové linky z Prahy do Athén a zpět zajišťujeme přepravu zavazadel, drobných zásilek i větších předmětů (např. kolo apod.), a to i samostatně bez osobního doprovodu, a v obou směrech. Dostupnost této služby závisí na několika různých parametrech, a nelze ji tedy nárokovat, ale je vždy předmětem individuální dohody. 

Zásilku je nutno dopravit na určené místo, konkrétně v Praze do naší kanceláře k tomuto účelu zařízené (viz níže), případně v jiných městech buď na zastávku autobusu nebo na jiné dohodnuté místo. Podrobnější informace vám sdělíme telefonicky.

Příjem zásilek k přepravě v Praze

  • Probíhá vždy v pátek dopoledne mezi 09:00-12:00 (tj. 1 den před odjezdem autobusu) v kanceláři Korona Travel na adrese Hotel Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha 8 - uvnitř hotelu několik metrů vlevo od recepce se nachází naše kancelář.

  • Doporučujeme vám ujistit se předem telefonicky o dostupnosti služby a o možnosti předání zásilky.

  • Při předání je odesílatel povinen prokázat se průkazem totožnosti, sdělit svůj mobilní telefon, stejně jako jméno a mobilní telefon příjemce, dále vyplnit a podepsat prohlášení o obsahu zásilky (jedná-li se o uzavřené zavazadlo či balík).

  • Zásilka bude dopravena do Řecka následující neděli (tj. 2 dny poté). V závislosti na místě doručení si vámi uvedení příjemci mohou zásilku vyzvednout buď ještě v neděli nebo v pondělí.

  • Zavazadla a balíky se účtují podle hmotnosti - cena je 56 Kč/kg, minimální celková cena 280 Kč. Konkrétní předměty (např. počítač) jsou účtovány ceníkově, případně je cena stanovena individuálně.

  • Není dovoleno převážet: alkohol, cigarety, léky, peníze, zlato a jiné cennosti, syrové maso, koření.

Výdej doručených zásilek v Praze

  • Probíhá vždy v pátek odpoledne mezi 16:00-17:00 a v sobotu dopoledne 10:00-13:00 v kanceláři Korona Travel na adrese Hotel Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha 8 - uvnitř hotelu několik metrů vlevo od recepce se nachází naše kancelář.

  • Páteční výdej je ovlivněn příjezdem autobusu do Prahy, který je naplánován na 15:00, ale leckdy autobus dorazí i dříve nebo naopak později. Jakmile jsou zásilky doručeny a připraveny k převzetí v naší kanceláři, obdrží příjemce sms zprávu na číslo uvedené odesílatelem. Je tedy nezbytné, aby odesílatel v Řecku uvedl správný a aktuální příjemcův mobilní kontakt.

  • V případě, že si příjemce doručenou zásilku nevyzvedne v pátek ani v sobotu, lze si ji vyzvednout až o týden později opět v pátek (09:00-17:00) nebo v sobotu (10:00-13:00), a příjemci je při převzetí naúčtován poplatek za úschovu ve výši 300 Kč za každý týden. Pokud příjemce, který si zásilku nevyzvedl v pátek ani v sobotu, a nechce nebo nemůže čekat na vyzvednutí do příštího pátku/soboty, lze si telefonicky domluvit expresní převzetí kdykoli během týdne - za tuto službu je účtován poplatek 250 Kč a přičítá se k poplatku 300 Kč za úschovu.

 

© 2020 Korona Travel CZ